Slagingspercentage

De bijlesbeurs!

Want iedereen verdient een beetje hulp.

Sinds de oprichting van Het Leerplein zijn wij bezig geweest de bijlesbeurs te ontwikkelen. De bijlesbeurs is een financieel hulpmiddel voor hen die bijles niet kunnen betalen. Hoe, wat en waarom kunt u hieronder lezen.

We merkten als bijlesinstituut in de praktijk dat bijles voor aan aantal jongeren niet is weggelegd; eenvoudig omdat  ouders daar niet de financiële middelen voor hebben. Er bestaan wel  tegemoetkomingen voor jongeren zoals een bijdrage voor deelname aan sportclubs, schooluitjes, een laptop of een fiets,  maar bijlessen vallen helaas nergens onder. Sommige kinderen kunnen daardoor niet even een extra steuntje  in de rug krijgen, terwijl dat ze juist zo veel verder zou kunnen helpen in hun schoolprestaties en hun toekomst.

Enige jaren geleden, december 2011,   hebben wij van het Rabobank Rijnstreek fonds een prijs ter waarde van 2.200,00 euro ontvangen voor dit initiatief van de BijlesBeurs. Hier waren we erg  blij mee en we hebben dit bedrag dankbaar  gebruikt voor bijlessen aan kinderen van ouders die financieel niet in staat zijn om deze lessen te betalen.

Helaas is dit potje inmiddels uitgeput en zoeken we nog steeds naar wegen om dit initiatief nieuw leven in te blazen.

Hierbij geven wij zelf het goede voorbeeld: van elk uur dat  bij ons op het Leerplein bijles wordt gegeven reserveren wij een euro ten behoeve van de bijlesbeurs. Zo hopen we op een gestaag groeiend spaarpotje waar we kinderen mee kunnen helpen van ouders met een smalle beurs. Natuurlijk zoeken we ook naar andere wegen om de bijlesbeurs te realiseren Daaromwerken we samen met de Stichting Urgente Noden  (SUNNederland) om de bijlesbeurs landelijk uit te zetten omdat niet alleen in Alphen aan den Rijn, maar in heel Nederland 600.000 kinderen buiten de boot vallen.

Voor u als klant van het Leerplein verandert er niets aan de tarieven ; maar wellicht is het leuk om te weten dat wij mede dankzij u in de toekomst meer jongeren  kunnen helpen.