Slagingspercentage

Bijles/Remedial teaching rekenen

3x3=6? Toch?

Dat drie keer zes 18 is, is voor ons heel logisch. Maar ook wij hebben dit ooit moeten leren. Voor sommigen is dit een fluitje van een cent, voor anderen blijkt dit een stukje moeilijker te zijn om grip op te krijgen.
Al met al blijkt rekenen vaak erg moeilijk gevonden te worden.

Dit is waar bijles/RT rekenen helpt.

In 6 tot 10 weken (1x per week 1 uur les)) gaan wij kijken wat uw zoon of dochter nodig heeft om de juiste reken regels te leren.

Na een intakegesprek met u en uw kind wordt de eerste sessie gestart met een toets om de beginsituatie vast te stellen. Op deze manier kunnen we heel duidelijk achterhalen waar de problemen precies liggen en dus ook hoe we deze gaan oplossen.
Na ongeveer 4 tot 6 weken evalueren we de voortgang van de remedial teaching en gaan we kijken waar je nog hulp bij nodig hebt, of dat het al goed genoeg gaat. Tegelijkertijd wordt er naar u, de ouders teruggekoppeld wat onze indrukken zijn samen met een stukje overleg.


Op deze manier zorgen we er met z’n allen voor dat uw zoon of dochter zo snel mogelijk met zelfvertrouwen zonder ons verder kan. Want daar gaat het uiteindelijk om!