Slagingspercentage

Cito-toets

Geen stress nodig

Wanneer uw kind in groep 7 of 8 zit komt de entreetoets of de eind-CITO natuurlijk erg dichtbij. Het maken van multiple choice vragen is een vak apart en dan hebben we het nog niet eens over de andere onderdelen die relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan begrijpend lezen, rekenen of spelling.
Al met al zijn er genoeg dingen om flink zenuwachtig voor te zijn.

Gelukkig blijkt dit na een beetje extra ondersteuning lang niet altijd nodig te zijn.
Tijdens een uitgebreid intakegesprek met u en uw kind wordt gekeken hoe het er nu voor staat op basis van jouw CITO-scores. Op deze manier weten wij precies waar de goede punten liggen, maar nog belangrijker, waar de moeilijke onderdelen liggen.
In 6 tot 10 weken ( 1x per week 1 uur les) wordt gewerkt aan het goed lezen van teksten, het beter maken van sommen, de spellingsregels en studievaardigheden. Ook wordt gekeken naar ontspanning oftewel het rustig blijven voor en tijdens de belangrijke momenten om tot optimale resultaten te komen.

Na ongeveer 4 tot 6 keer evalueren we de voortgang en kunnen we kijken waar uw zoon of dochter nog meer hulp bij nodig heeft, of dat hij of zij het eigenlijk prima zelf kan.
Doormiddel van vaste stappenplannen voor het beantwoorden van de vragen, door het oefenen met echte CITO-vragen en door te werken aan ontspanning en zelfvertrouwen zorgen we er samen voor dat het maken van toetsen nu, maar ook later op de middelbare school een stuk beter gaat.

Op deze manier zorgen we er met z’n allen voor dat uw zoon of dochter zo snel mogelijk met zelfvertrouwen zonder ons verder kan. Want daar gaat het uiteindelijk om!