Slagingspercentage

De bijlesBeurs

Want iedereen verdient een beetje hulp

 Voor de laatste informatie en actuele site klik 'hier'.

Op de internationale WereldArmoededag werd bekend dat ruim 600.000 jongeren in Nederland opgroeien in armoede. Dit is ongeveer 19 % van de jongeren in Nederland.

Alphen telt ruim 20.000 scholieren. In onze gemeente gaat het dus om bijna 4000 jongeren die leven op of onder de armoedegrens. Een ander gegeven is dat ca. 10% van de scholieren jaarlijks een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het leren.  400 leerlingen kunnen met een beetje hulp dus veel beter presteren op school. Daarom introduceert het Leerplein de BijlesBeurs en reserveert daarvoor per jaar 50 lesuren.  

Natuurlijk is dit lang niet genoeg, maar het is een begin en met hulp van andere Alphense bedrijven en instellingen kunnen we een verschil gaan maken.

Sinds het begin van Het Leerplein in 2009, een kleinschalig en persoonlijk bijlesinstituut, merkten we in de praktijk dat bijles voor aan aantal jongeren niet is weggelegd, eenvoudig omdat  ouders daar niet de financiële middelen voor hebben. Er bestaan wel  tegemoetkomingen voor jongeren zoals een bijdrage voor deelname aan sportclubs, schooluitjes, een laptop of een fiets,  maar bijlessen vallen helaas nergens onder. Sommige kinderen kunnen daardoor niet even een extra steuntje  in de rug krijgen, terwijl dat ze juist zo veel verder zou kunnen helpen in hun schoolprestaties en hun toekomst.

Enige jaren geleden (2011) hebben de leden van de Rabobank ons de Rijnstreek Fonds prijs toegekend van  €2.200,00 euro. Hier waren we erg  blij mee en we hebben dit bedrag dankbaar  gebruikt voor bijlessen aan kinderen van ouders die financieel niet in staat zijn om deze lessen te betalen.

Helaas is dit potje inmiddels allang uitgeput en zoeken we nog steeds naar wegen om die 400 jongeren te helpen.

Natuurlijk eerst door zelf het goede voorbeeld te geven: van elk uur dat  bij ons op het Leerplein bijles wordt gegeven reserveren wij een euro ten behoeve van de BijlesBeurs. Zo bouwen  we een gestaag groeiend spaarpotje waar we kinderen mee kunnen helpen van ouders met een smalle beurs. Natuurlijk hopen wij op steun van anderen. Alleen zo kunnen we de ca. 400 jongeren in Alphen een toekomst geven.

Overigens wordt De BijlesBeurs in samenwerking met de Stichting Urgente Noden  (SUNNederland) ook landelijk uitgezet omdat niet alleen in Alphen aan den Rijn, maar in heel Nederland kinderen buiten de boot vallen.

Klik hier voor de bijlesbeurs.