Slagingspercentage

Bijles/Remedial teaching Begrijpend lezen

Wat staat er nou?

“Je leest een lang stuk tekst over de geschiedenis van de Romeinen. Hierna wordt je gevraagd te vertellen waar het verhaal over ging, of vragen te beantwoorden.
Maar jij bent het verhaal eigenlijk al kwijt. En wat de schrijver nou precies bedoelde met zin 5 weet je ook niet echt meer. Begrijpend lezen is dus lastig voor je “

In een tekst staat een heleboel informatie, impliciet of expliciet en vaak is het moeilijk om alles wat in een tekst zit, er ook daadwerkelijk uit te halen. Blijkt dit nou van toepassing te zijn op uw zoon of dochter dan biedt bijles/RT begrijpend lezen wellicht een oplossing. 

In 6 tot 10 weken (1x per week 1 uur les) gaan wij kijken wat uw zoon of dochter nodig heeft.
Na een intakegesprek met u en uw kind wordt de eerste sessie gestart met een toets om de beginsituatie vast te stellen. Op deze manier kunnen we heel duidelijk achterhalen waar de problemen precies liggen en dus ook hoe we deze gaan oplossen.
Na ongeveer 4 tot 6 weken evalueren we de voortgang van de remedial teaching en gaan we kijken waar je nog hulp bij nodig hebt, of dat het al goed genoeg gaat. Tegelijkertijd wordt er naar u, de ouders teruggekoppeld wat onze indrukken zijn samen met een stukje overleg.


Op deze manier zorgen we er met z’n allen voor dat uw zoon of dochter zo snel mogelijk met zelfvertrouwen zonder ons verder kan. Want daar gaat het uiteindelijk om!